Calefacció

Realitzem un estudi previ de les necessitats tèrmiques de l’habitatge o del local i li presentem una proposta detallada dels equips i treballs necessaris per una instal·lació funcional, econòmica i ecològica.

L’element més important d’una Calefacció és la Caldera o Generador, aquest element pot funcionar amb diferents energies, com Gas Natural, Gas Propà (GLP), Gasoil, …

convencional

Consisteix en un circuit de canonades que transporta l’aigua prèviament escalfada per un generador o caldera, fins als emissors o radiadors. La calefacció convencional és la més usada, per això, tenim una sobrada experiència en aquest tipus d’instal·lacions.

terra radiant

Consta d’uns circuits de canonades que circulen sota el paviment i transporten aigua escalfada per un generador o caldera.

És el sistema d’instal·lació de calefacció que s’acosta més a la corba ideal de confort. En treballar a baixa temperatura, s’aconsegueixen importants estalvis, i és ideal per combinar amb qualsevol tipus d’energia renovable.

generadors d’aire calent

L’opció d’instal·lar calefacció mitjançant generadors d’aire calent, és ideal si volem escalfar grans superfícies, com naus industrials, ja que la generació d’aire calent, fa que la temperatura de l’espai augmenti de forma més ràpida.