Electricitat

Disposem d’una gran experiència en el camp de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, tant a nivell domèstic com industrial.

Dins d’aquest sector oferim un servei integral i garantit de les següents instal·lacions, segons el reglament:

instal·lacions elèctriques de baixa tensió

Instal·lem, mantenim i reparem les instal·lacions elèctriques de baixa tensió compreses en l’àmbit del Reglament Electrotècnic de BT, aplicant les tècniques i els procediments requerits en cada cas, aconseguint els criteris de qualitat, en condicions de seguretat i complint la normativa vigent.

quadres elèctrics

Dissenyem, muntem i instal·lem des d’un petit quadre elèctric domèstic fins a un complex Quadre amb Relés, Contactors, …

il·luminació led

Al setembre de 2013, la bombeta incandescent es va deixar de fabricar i ens va dir adéu amb una aposta clara per la il·luminació LED. A dia d’avui cap tecnologia supera el LED en el seu camp. El seu cost de fabricació és ja raonable i és fàcil d’integrar en qualsevol tipus d’ambient sense perdre confort visual.
Tot són avantatges:
Major Eficàcia Energètica: amb un consum de fins a un 85% menys d’electricitat.
Major Vida Útil: la vida mitjana d’un llum LED se situa aproximadament al voltant de les 50.000 hores enfront de les 2.000 hores d’una bombeta convencional o les 8.000 hores d’un tub fluorescent.
Més Ecològiques: la bombeta normal conté tungstè i el fluorescent mercuri i productes tòxics. Els LED són reciclables i compleixen amb la normativa europea de substàncies contaminants.
No són Font de Calor: a diferència de les bombetes tradicionals no desprenen calor, el que evita el malbaratament d’energia. El LED no escalfa la superfície que il·lumina al contrari de la bombeta convencional o del tub fluorescent, que només un 10% de cada watt serveix per il·luminar, mentre que la resta és calor.
Baix Manteniment: la llarga vida dels productes LED eviten haver d’estar realitzant un manteniment freqüent que en ocasions resulta, a més, molt costós, per exemple, el canvi de lluminàries en una nau industrial sol necessitar l’ús de grues elevadores.

equips de compensació d’energia reactiva

La Reactiva (Q) (kVArh) és l’energia necessària per crear i mantenir els camps magnètics necessaris per al funcionament de diferents aparells elèctrics com els motors, els transformadors o els llums de descàrrega. A diferència de l’Energia Activa (P) (kWh), no es transforma en treball, però sí que es dissipa en forma de calor.

Les Bateries de Condensadors són equips que permeten reduir considerablement la demanda d’energia reactiva de la xarxa. A més, faciliten l’estabilització i qualitat de subministrament elèctric, optimitzant el dimensionament, capacitat i el rendiment de la instal·lació elèctrica.

Per tant, las Bateries de Condensadors compensen l’energia reactiva que la teva instal·lació necessita, de manera que no es consumeix de la xarxa elèctrica, i per tant no penalitza en la factura d’electricitat i millora la teva eficiència energètica.
Resumint:

“Després de compensar l’energia reactiva, es reduirà o s’eliminarà la penalització per consum d’energia, amb el conseqüent estalvi en la factura d’electricitat.”