Calderes

Les Calderes són l’element més important en qualsevol sistema de calefacció, n’hi ha de mixtes (vol dir que produeixen aigua calenta sanitària i calefacció) i també de només calefacció, i d’una gran varietat de potències (kW).

Amb el pas dels anys ens hem convertit en veritables especialistes en Calderes de tot tipus; Gas, Gasoil, Biomassa, …
Farem un estudi per conèixer les seves necessitats i el guiarem en l’elecció del tipus de Caldera que més li convé.